Karelia-Soutu ry:n jäsenyys

3 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Karelia-Soudun reitin varrella olevat kunnat tai 18 vuotta täyttäneet henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt ja yritykset. Yhdistyksen jäseninä olevia kuntia kutsutaan kuntajäseniksi, luonnollisia henkilöitä henkilöjäseniksi, oikeuskelpoisia yrityksiä yritysjäseniksi ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä yhteisöjäseniksi. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

4 § Jäsenten äänioikeus

Kuntajäsenillä on yhdistyksen vuosikokouksissa 5 ääntä/kunta. Henkilöjäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on jokaisella yksi ääni. Yhteisö- ja yritysjäsenillä 3 ääntä/jäsen.

Karelia-Soudun vuosikokouksessa päätetyt jäsenmaksut 2018

Kuntajäsenmaksu 1000 euroa
Yhteisö- ja yritysjäsenmaksu 100 euroa
Henkilöjäsenmaksu 20 euroa

Jäsenhakemuksen voi toimittaa vapaamuotoisena sähköpostilla osoitteeseen kareliasoutu(at)gmail.com. Yhdistyslain ja Karelia-Soudun sääntöjen mukaisesti johtokunta päättää kokoukseksessaan jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenhakemuksen ja päätöksen jälkeen jäsenelle toimitetaan jäsenmaksuohjeet.

Karelia-Soutu ry:n johtokunta 2018

Puheenjohtaja Marjut Ahokas
  Sami Leinonen
Sihteeri Sirpa Sulopuisto
Jäsen Sari Jormanainen
Jäsen Jarmo Honkanen
Jäsen Toivo Turunen
Jäsen Pertti Keronen