3 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Karelia-Soudun reitin varrella olevat kunnat tai 18 vuotta täyttäneet henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt ja yritykset. Yhdistyksen jäseninä olevia kuntia kutsutaan kuntajäseniksi, luonnollisia henkilöitä henkilöjäseniksi, oikeuskelpoisia yrityksiä yritysjäseniksi ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä yhteisöjäseniksi. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

4 § Jäsenten äänioikeus

Kuntajäsenillä on yhdistyksen vuosikokouksissa 5 ääntä/kunta. Henkilöjäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on jokaisella yksi ääni. Yhteisö- ja yritysjäsenillä 3 ääntä/jäsen.

Karelia-Soudun vuosikokouksessa päätetyt jäsenmaksut 2021

Kuntajäsenmaksu 1000 euroa
Yhteisö- ja yritysjäsenmaksu 100 euroa
Henkilöjäsenmaksu 20 euroa

Jäsenhakemuksen voi toimittaa vapaamuotoisena sähköpostilla osoitteeseen kareliasoutu(at)gmail.com. Yhdistyslain ja Karelia-Soudun sääntöjen mukaisesti johtokunta päättää kokoukseksessaan jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenhakemuksen ja päätöksen jälkeen jäsenelle toimitetaan jäsenmaksuohjeet.

Karelia-Soutu ry:n johtokunta 2021

Puheenjohtaja Sami Leinonen
Varapuheenjohtaja Pirjo Rämänen
Jäsen Toivo Turunen
Jäsen Toivo Raassina
Jäsen Antti Ikonen
Jäsen Jarmo Honkanen
Jäsen Arja Pappinen
Jäsen Vesa Piitulainen

 

 

 


Pohjois-Karjalan upeat järvi- ja jokimaisemat kutsuvat jälleen Karelia-Soutuun, joka järjestetään vuonna 2016 jo 32. kerran.

Karelia-Soutu on nykyään Suomen pisin retkisoutu ja se on tavoittanut vuosittain myös ulkomaalaisia soudun ystäviä. Pienvenereitillä kuuden soutu- ja melontapäivän aikana kilometrejä kertyy 203 km päivämatkojen vaihdellessa 21 - 47 km välillä. Kirkkovenesoudun kokonaispituus neljänä päivänä soudettaessa on 146 km. Kirkkovenesoutajien päivämatkat vaihtelevat 29 - 39 km välillä. Tapahtumassa on yksinsoutajia, melojia, parisoutajia, perheitä, porukoita ja joukkueita, jotka vaihtavat miehistöä jokaiselle osuudelle. Mukana voi olla päivän, kaksi tai vaikkapa koko viikon!

Karelia-Soudun tunnelmaan myös pienellä porukalla

Tapahtumaan osallistuminen on helppoa ja mahdollisuuksia osallistua soutuun on monia.

Kirkkovenereitti

1) Voit koota oman ryhmän 1-4 päiväksi ja varata itse kirkkoveneen sekä järjestää itse tarvittavat kuljetukset. Voit varata tiimin tarvitsemat ruokapaketit ennakkoon Karelia-Soudun ilmoittautumisen yhteydessä.
2) Voit koota oman ryhmän ja sopia Karelia-Soudun organisaation/Sami Leinosen kanssa, että Karelia-Soutu huolehtii sekä kirkkoveneen vuokrauksesta että kuljetuksista haluamillesi päiville. Voit varata tiimin tarvitsemat ruokapaketit ennakkoon Karelia-Soudun ilmoittautumisen yhteydessä.
3) Jos veneessä on vapaita soutupaikkoja, voit ilmoittaa niistä Karelia-Soudun web-sivuilla olevaan soutupörssiin. Soututiimi ja pörssiin osallistuvat soutajat sopivat soutupaikan hinnasta keskenään.
4) Yksittäiset soutupaikat kirkkoveneessä, lisätietoa yksittäisistä soutupaikoista.

Pienvenereitti

1) Voit tulla joko yksin tai koota pienryhmän ja huolehtia itse veneiden/kanoottien vuokrauksesta ellei sinulla ole omaa kalustoa. Voit varata tarvitsemasi ruokapaketit ennakkoon Karelia-Soudun ilmoittautumisen yhteydessä.
2) Jos haluat osallistua pienevenesoutuun ja sinulla ei ole omaa venettä, ota yhteyttä Pertsa Keroseen, 0500 377 589.
2) Jos tarvitset autollesi kuljetusta Mutalahdesta Joensuuhun, ota yhteyttä Pertsa Keroseen, 0500 377 589.

Uskollisuus palkitaan

Uudet Soutumestarit Eerik Karvinen (vas.) ja Seppo Tahvanainen           

Uudet Soutumestarit Eerik Karvinen ja Seppo Tahvanainen                       Uudet Soutuneuvokset Timo Vaittinen, Kaisa Kajo ja Ari Tenhunen


Uskollisia soutajia on muistettu vuosien aikana useammalla eri tavalla. Viisi kertaa (vuodesta 2014 alkaen) airoissa koko matkan airoissa olleita muistetaan kultaisella soudun mitalilla. Soutuneuvoksen tittelin saa 10 kertaa koko matkan soutaneet tai 10 kertaa toimitsijana työskennellyt. Kaikkiaan Soutuneuvoksia on kutsuttu 105. Soutumestarin arvonimen saa 20 kerrasta koko markan soutaneet tai toimitsijana olleet.

Vuonna 2015 muistettiin 30 kertaa koko matkan airoissa olleita Reino Kinnusta ja Mauri Vänskää sekä 25 koko matkan soutukerrasta Jari Penttistä.

Vuonna 2015 Karelia-Soudussa nimettiin viisi uutta Soutumestaria ja kuusi uutta Soutuneuvosta. Soutumestarin tunnukset saivat Timo Forsman, Mikko Vanninen, Pertti Jeskanen, Eerik Karvinen ja Seppo Tahvanainen. Soutuneuvoksen liivit luovutettiin Anneli Lahdelle, 15 –vuotiaalle Nikke Patzvaldtille, Sakari Vilokkiselle, Kaisa Kajolle, Ari Tenhuselle ja Timo Vaittiselle.

Lämpimät onnittelut!

Ensimmäinen Karelia-Soutu soudettiin vuonna 1985. Järjestelyissä oli mukana soudun isä ja keksijä liperiläinen Niilo Komu sekä reitin varrella olevien kuntien edustajia ja sen aikaisen P-K:n Matkailun henkilöstöä. Osanottajamäärä ensimmäisessä soudussa jäi melko vaatimattomaksi, mutta soutu todettiin jo silloin erittäin mielenkiintoiseksi ja nähtiin sillä olevan mahdollisuuksia kehittyä mittavaksi tapahtumaksi.

Hiiohoi Kippari!

Tutustut parhaillaan Karelia-Soudun Kipparinkirjaan, jonka ovat opinnäytetyönään koonneet Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelman opiskelijat Tiina-Riitta Kortelainen ja Tuire Parviainen.